Behandling

Rutiner vid felaktig behandling

Ibland uppstår brister i vård och behandling som inte ska förekomma. Detta är naturligtvis beklagligt, och för att förhindra att dessa brister återuppstår eller för att rätta till dem har du som boende på HVB-hem rätt att framföra dina synpunkter. Rutinen för att lämna synpunkter beskrivs nedan.

Om du har synpunkter på behandlingshemmet, personalen eller din behandling, kan du göra följande:

1.

Framför dina synpunkter till din kontaktperson, som sedan tar upp dem med övrig personal, föreståndaren och ledningsgruppen.

2.

Om du inte får gehör hos din kontaktperson, eller om synpunkterna gäller kontaktpersonen, kan du istället ta upp dem med annan personal eller direkt med föreståndaren.

3.

Om du inte får gehör, ta då upp dina synpunkter tillsammans med din kontaktperson eller föreståndaren samt din handläggare på socialtjänsten, frivården eller kriminalvården.

4.

Om du fortfarande inte får gehör kan du göra en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).