Behandlingshem

Vägen till frihet har alltid en början

Behandlingshem i natursköna Älvsbyn

Välrenommerat HVB-hem i Norrbotten

Att kämpa mot beroende och missbruk är en av livets största utmaningar, men det finns hopp och hjälp att få. Avstampets HVB-hem ligger i natursköna Älvsbyn och erbjuder en trygg och stödjande miljö för vuxna som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel, kriminalitet eller spelmissbruk. Vår målgrupp omfattar individer som behöver en strukturerad och evidensbaserad behandlingsmetod för att övervinna sina utmaningar.

Vi använder oss av Recovery In Motion-metoden (RM-12), en manualbaserad 12-stegsmodell, som delas upp i tre faser: identifiering av beroendeproblematik, reparationsprocess och återfallsprevention. Behandlingen inkluderar gruppterapi, individuella samtal och praktisk träning. Deltagarna uppmuntras även att delta i självhjälpsgrupper som AA och NA för att stödja sin långsiktiga drogfrihet.

Avstampet behandlar enligt KvL 34 (ramavtal med Kriminalvården), samt insatser enligt SoL, LVU och LVM § 27.

Vi erbjuder:

 • Manualbaserad 12-stegsbehandling
 • Kriminalitetsprogram
 • Intensivveckor
 • Gruppbehandling
 • Individuell samtalsterapi
 • Psykoterapisamtal i enskilda samtal
 • Återfallsprogram
 • ASI-utredning

Heldygnsvård

Växelvård och utslussning

Recovery In Motion (RM-12)

Eftervård

En del av behandlingen

Eftervård:

Efter avslutad behandling har vi veckovis kontakt med klienterna via Skype eller telefon under elva månader. De har även möjlighet att delta i fördjupnings- och eftervårdsveckor var femte vecka under denna period.

Kost:

Kosten är en viktig del av vår behandling. Klienterna planerar, handlar och lagar maten tillsammans utifrån en veckobudget. Detta hjälper dem att lära sig att hushålla med sin ekonomi. Alla måltider, inklusive frukost, lunch, middag, kvällsmål och mellanmål, ingår i behandlingspriset.

Umgänge:

Umgänge med familj och sunda vänner är viktigt för återhämtningen. Därför är söndagar besöksdagar. Klienter måste meddela vilka som kommer på besök och ha varit i behandling i minst en vecka innan första besöket tillåts. Besök av barn är tillåtna på rummet.

Handledning:

Vi erbjuder extern handledning för personalen en gång per månad samt individuell handledning för behandlingspersonalen. Dessutom har vi intern handledning med föreståndaren för all personal.

Växelvård och utslussning

Vi erbjuder möjligheter för växelvård och utslussning till vårt träningsboende. Detta innebär att klienterna i mjuk takt återanpassas i samhället genom att växla mellan behandling i sitt hem eller träningslägenhet och på behandlingshemmet.

Behandlingsresan

 • Steg 1-3

  Fas 1: Identifiering och beslutsamhet

  I den första fasen fokuserar vi på att identifiera beroendeproblematiken och dess orsaker. Målet är att hjälpa klienten se möjligheten till livsstilsförändring och besluta sig för livslång drogfrihet. Vi skapar också en trygg miljö för återhämtning.

 • Steg 4-9

  Fas 2: Självinsikt och helande

  Den andra fasen fokuserar på att utveckla självinsikt och förståelse för beroendet. Klienten arbetar med att läka från beroendesjukdomen och stärka sin yttre tillvaro genom utbildning, praktik och planering för övergång till träningslägenhet eller annat boende.

 • Steg 10-12

  Fas 3: Underhåll och återfallsprevention

  Den tredje fasen fokuserar på att underhålla drogfriheten och förebygga återfall. Klienten lär sig att använda de verktyg och strategier de har utvecklat för att hantera livet på livets villkor. Under denna fas sker även träning i dagliga livsfärdigheter (ADL), och utslussning till skola, praktik eller arbete förbereds. Klienten planerar för ett eget boende, eventuellt i en träningslägenhet i Älvsbyn.

  NA/AA-möten

  Obligatoriska möten med NA/AA hålls minst två gånger per vecka under alla faser av behandlingen för att säkerställa kontinuerligt stöd och gemenskap.