Besökare

Alla besökare som kommer från Kriminalvården eller Frivården och ska besöka en boende på Avstampet måste lämna sina namn till personalen vid ankomst. Detta beror på nya regler från Kriminalvården och Frivården, och Avstampet som vårdgivare är skyldiga att registrera namnen på besökare.

För mer information, kontakta Jonas Johansson, administrativ samordnare och kvalitetssamordnare på Avstampet, på tel 0705-343933.

Besökstiden på söndagar är från 12:00 till 17:00.

För att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt, ber vi att besök meddelas minst en vecka i förväg.

Kontakta oss