Årets HVB-hem – år efter år.

Vi är ett HVB-hem i Älvsbyn i Norrbotten som hjälper vuxna med narkotika-, alkohol-, spelmissbruk och viss samsjuklighet.

Tryggt HVB-hem i Norrbotten

Avstampet i Norr AB är ett erfaret HVB-hem beläget i Älvsbyn, Norrbotten. Vi använder en behandlingsmetod, ”Recovery In Motion” (RM-12)®, som bygger på en manualstyrd 12-stegsbehandling. Vi är i stort sett ensamma om att kombinera denna metod med både individuella och gruppterapier samt återfallsprogram på ett så omfattande sätt.

Vårt främsta fokus är att förbättra våra klienters välmående och hjälpa dem att uppnå långsiktig drogfrihet. Vi strävar efter att stötta dem i att återförenas och stärka relationerna med sina familjer, barn och anhöriga. Vår målsättning är att bidra till att våra klienter kan leva ett hälsosamt och stabilt liv, vilket också positivt påverkar deras närstående.

Läs mer

Erkänt HVB-hem

Avstampet HVB-hem är unika i att årligen erhålla betyget 9.3 av 10 och år 2022 hela 9.8 i SSIL nationella kvalitetsindexundersökning av behandlingsverksamheter.

Detta betyg återspeglar vår ständiga strävan efter högsta kvalitet och effektivitet i vår behandling av missbruk.

Läs mer
Behandling

Vägen till långvarig drogfrihet

Många tror att missbrukare sällan blir fria från sitt missbruk, men vår erfarenhet visar något annat. På vårt HVB-hem ser vi att de som genomgår vår behandling ochfullföljer eftervården har goda möjligheter att förbli drogfria i många år.

Genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö, där fokus ligger på att stärka relationerna med familj och anhöriga, förbättrar vi våra klienters välmående och hjälper dem att återintegreras i samhället på ett hållbart sätt.

Vår behandling handlar inte bara om drogfrihet, utan om att bygga en grund för ett nytt liv fyllt med möjligheter och stabilitet. Vi stödjer våra klienter varje steg på vägen mot ett hälsosamt och drogfritt liv.

Utbildning

För chefer och behandlare

Upptäck vår manualbaserade 12-stegsutbildning, Recovery In Motion (RM-12). Denna nio dagars kurs, uppdelad på tre tillfällen, ger en djupgående förståelse för beroendesjukdomar och hur man effektivt använder 12-stegsprogrammet i behandlingsarbetet.

Perfekt för enhetschefer, behandlare och socialtjänstpersonal som vill förbättra sina färdigheter och uppnå bättre behandlingsresultat.

Investera i din framtid idag och bli certifierad inom 12-stegsbehandling!

Omdömen på Google:

4,8 av 5 möjliga

“Det är svårt att hitta ett bättre behandlingshem. Framförallt dom fina människor som jobbar där är nånting dom definitivt kan skryta med”.

– Jerry Lonnakko

“Mycket kunnig o trevlig personal. Ett bra ställe för de som vill tillfriskna från sjukdomen”.

– Morgan Nilsson

“Underbar plats för förändring”.

– Leif Johansson

Lär känna oss

Värden som vägleder oss

Engagemang, professionalitet och ödmjukhet. Dessa värden ligger till grund för allt vi gör och styr vår verksamhet.