Kvalitet

En underbar plats för förändring

Årets HVB-hem, enligt SSIL

SSIL kvalitetsindex utvärderar ett brett spektrum av faktorer, inklusive behandlingsresultat, personalens kompetens och klienternas nöjdhet, vilket gör vår höga poäng särskilt anmärkningsvärd och ett bevis på vårt engagemang för att erbjuda den bästa vården och stödet för våra klienter.

På Avstampet är vi stolta över vårt omfattande kvalitetsarbete, som är en hörnsten i vår verksamhet. Vi använder en manualbaserad 12-stegsmodell, Recovery In Motion (RM-12), som är evidensbaserad och ger oss de bästa förutsättningarna att säkerställa högsta möjliga kvalitet i vår behandling. Denna metod följer kraven i SOSFS 2011:11, vilket innebär att vi kan tydligt beskriva och dokumentera vår verksamhet.

En vetenskaplig genomlysning av Avstampet gjord av Umeå Universitet.

Läs undersökningen

SSIL Kvalitetsindex

Vi är oerhört stolta över vårt kvalitetsarbete som har förbättrats avsevärt över åren. År 2013 hade vi ett betyg på 7,9, och i början av 2023 nådde vi en enastående 9,8. De senaste åren har våra årliga index legat mellan 8,6 och 9,8, vilket är högre än medelvärdet för alla uppmätta verksamheter, som ligger mellan 8,1 och 8,4.

Dessa betyg återspeglar vår strävan efter att leverera hög kvalitet och effektivitet i vår behandling av missbruk. Vi är otroligt tacksamma för all feedback vi får och arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre. Tack för att ni hjälper oss att utvecklas och hålla en hög standard.

9,6

Information om verksamheten

(Riksgenomsnitt: 8,4)

9,7

Utslussning

(Riksgenomsnitt: 8,4)

9,6

Mottagande och introduktion

(Riksgenomsnitt: 8,7)

9,7

Social kontroll

(Riksgenomsnitt: 8,3)

9,8

Uppföljning och rapportering

(Riksgenomsnitt: 8,6)

9,6

Helhetsbedömning

(Riksgenomsnitt: 8,3)

Läs våra undersökningar

På Avstampet strävar vi alltid efter att upprätthålla hög kvalitet. I de senaste fem rikstäckande kvalitetsindexundersökningarna utförda av SSIL har vi fått betyg mellan 8,6 och 9,8. Dessa resultat ligger betydligt över medelbetyget, som har varit mellan 8,3 och 8,4 under samma period.

Vi är stolta över vårt arbete och de ansträngningar vi lägger ner för att bibehålla denna standard. För de som vill fördjupa sig i våra resultat och förstå grunden till våra framgångar, finns möjlighet att ladda ner och läsa de senaste åtta undersökningarna.

2024

Vårt betyg är 9,4, jämfört med riksgenomsnittet på 8,4.

2023

Vårt betyg är 9,5, jämfört med riksgenomsnittet på 8,4.

Vårt betyg är 9,8, jämfört med riksgenomsnittet på 8,3.

2022

Vårt betyg är 9,3, jämfört med riksgenomsnittet på 8,3.

2021

Vårt betyg är 8,6, jämfört med riksgenomsnittet på 8,4.